ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

The 2nd National and International Conference for Ummah Network 2021 (The 2nd INTER-UMMAH 2021)  EDU SANDBOX  : COMPETENCY DEVELOPMENT AND INNOVATIVE STRATEGIES FOR A NEW NORMAL AGENDA

สูจิบัตรการนำเสนอผลงานวิจัย

List of title and presenter ( International )

Keynote Speakers

Assoc. Prof. Dr. Ismail Lutfi Japakiya

Rector of Fatoni University , Thailand

Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Indonesia.

Prof. Ir. Ts. Dr. Zainuddin Abd manan

Faculty of Engineering Universiti Teknologi Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Sombat Noparak
President of Thailand Education Deans Council(TEDC)
 

ผู้ส่งบทความสามารถเลือกได้ 8 หัวข้อ ตามที่กำหนด ดังนี้

กราฟิก-บทความ

สนใจเข้าโครงการสามารถติดต่อได้ที่​

คุณ ฟาตีเมาะ บือราเหม  089-879-5020 อาจารย์อัญรินทร์ เจะบือราเฮง 080-544-5848 

The-2nd-Inter-Ummah-Conference
Jamie Carter
edu.interummah@ftu.ac.th